Licht- en warmteregulering

Door toename van de interne warmtelast in gebouwen staat de kwaliteit van het werk -en leefklimaat onder druk. Door de toepassing van zonwering af te stemmen op de beheerssystemen van gebouwen, rekening houdend met de functionaliteit, esthetiek en individuele gebruikswensen van de klant, wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van het klimaat in het gebouw.